Denk aan een terugkerende stressvolle situatie waarin je het moeilijk of zelfs onmogelijk vindt om NEE te zeggen. Ga mentaal terug naar die situatie en beantwoord vervolgens de volgende vragen.

Gebruik hiervoor korte en eenvoudige zinnen.

 

1. In deze situatie, wie maakt je verward of gestrest en waarom?

 

Ik kan geen NEE zeggen tegen …

omdat …

 

2. In deze situatie, hoe wil je dat hij/zij verandert? Wat wil je dat hij/zij doet?

 

Ik wil dat hij/zij…

 

3. In deze situatie, wat heb je nodig dat hij/zij denkt, zegt, voelt of doet zodat JIJ gelukkig bent?

 

Ik heb nodig dat hij/zij …

 

4. Wat vind jij van hem/haar in deze situatie? Maak een lijstje (denk erom: wees niet kleinzielig, lucht je hart!)

 

Ik vind hem/haar…..

 

5. Wat is het van deze situatie dat je nooit meer wilt ervaren?

Ik wil nooit meer…

 

Onderzoek nu elk van bovenstaande stellingen met gebruikmaking van de 4 vragen van The Work van Byron Katie.

Geef jezelf steeds de tijd om de diepere antwoorden te vinden. Keer daarna iedere gedachte om.

De vier vragen:
1. Is het waar? (Ja of nee, bij nee, ga je naar 3)
2. Kun je absoluut zeker weten dan het waar is?
3. Hoe reageer je , wat gebeurt er, wanneer je die gedachte gelooft?
4. Wie zou je zijn zonder die gedachte?

Keer de gedachte om (als zin is: Peter luistert niet naar mij):
a. Naar jezelf (ik luister niet naar mezelf)
b. Naar de ander (ik luister niet naar Peter)
c. Naar het tegenovergestelde (Peter luistert wel naar mij)

Vind dan minstens 3 specifieke, echte voorbeelden van hoe iedere omkering.

 

Voor de omkering van stelling 5 vervang je de woorden ‘Ik wil nooit meer…’met ‘Ik ben er toe bereid….’ En ‘Ik kijk ernaar uit….’
Totdat je naar alle facetten van je leven kunt uitkijken zonder angst.

 

 

Bron en Copyright: Byron Katie International Inc. Alle rechten voorbehouden. Thework.com/netherlands