Mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals komen elkaar steeds vaker tegen op de werkvloer. Dat biedt grote kansen voor een succesvolle verbetering van de zorg, maar aan de andere kant kunnen er ook problemen ontstaan door een stroeve omgang tussen mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals.

Voor goede samenwerking zijn heldere afspraken, informatie-uitwisseling en waardering voor elkaars werk, essentieel.
Het gaat om Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen, afgekort: WIFA

Waarderen: (meer) waardering en respect bereiken tussen mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals.
Informeren van mantelzorgers en vrijwilligers over zaken die met cliënten te maken hebben, uitvoering van taken en organisatie.
Faciliteren van randvoorwaarden, relevante kennis en toerusting van mantelzorgers en vrijwilligers.
Afstemming tussen mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals over zaken die cliënten betreffen en werkzaamheden.

Door de verschillende rollen en werkzaamheden af te stemmen kun je binnen je instelling het effect van het de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers. Dat gaat niet vanzelf, maar het resultaat van een goede onderlinge samenwerking is het waard en leidt tot:
Gemotiveerde mensen die open staan voor advies.
• Medewerkers die kennis van cliënten delen en zich ondersteund voelen in hun taken.
• Een prettig werk- en zorgklimaat.
Meer aandacht voor zorg aan en welzijn van cliënten.

Tips voor betere samenwerking

1. Leer elkaar kennen
Organiseer een kennismakingsronde, ook met het management. Vraag mantelzorgers en vrijwilligers een naambadge te dragen. Hang een fotocollage van mantelzorgers, vrijwilligere en medewerkers op de afdeling.

2. Geef mantelzorgers en vrijwilligers een plek
Werk mantelzorgers en vrijwilligers goed in. Zorg voor een vaste contactpersoon. Noteer de komst van mantelzorgers en vrijwilligers in het werkrooster.

3. Deel ervaringen en kennis
Geef mantelzorgers en vrijwilligers informatie over hun activiteiten en geef hen tips over de omgang met cliënten. Luister naar hun ideeën en laat zien wat je ermee doet. Vraag naar hun eigen ervaringen en wensen, denk bijvoorbeeld aan het vergroten van hun deskundigheid.

4. Informeer
Houd de mantelzorgers vrijwilligers op de hoogte van dingen die voor hen relevant zijn, bijvoorbeeld een cliënt die ziek is.

5. Toon belangstelling en waardering
Maak eens een informeel praatje of geef een gemeend compliment. Verzorg zeker één keer per jaar een uitje of een feest voor beroepskrachten. mantelzorgers en vrijwilligers.

6. Evalueer en verbeter
Bespreek regelmatig en gestructureerd met elkaar wat wel en niet goed gaat in de samenwerking.

Wil je actiever aan de slag met de samenwerking met mantelzorgers en/of vrijwilligers? Kijk dan eens https://samennaarbeterezorg.nl/met-familie-en-mantelzorgers/ van Annemieke Bol.

Bron: Zorg voor Beter