The most important thing is
to keep the most important thing
the most important thing.

Een verhaal dat regelmatig wordt gebruikt om de boodschap “Belangrijke dingen eerst” te verhelderen is het volgende:

“Een professor stond voor de collegezaal. Er stonden allerlei dingen voor hem op z’n bureau. Toen het college begon pakte hij zonder iets te zeggen een grote, lege glazen pot en deed hem vol met grote keien. Toen de pot tot de rand gevuld was vroeg hij de studenten of de pot vol was. Ze zeiden: “Ja.”

Vervolgens pakte de professor een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in de pot. Hij schudde de pot een beetje heen en weer en de kiezelsteentjes rolden in de open plekjes tussen de grote keien. Toen vroeg hij zijn studenten opnieuw of de pot vol was. Ze zeiden weer “Ja.”

Nu pakte de professor een doos met zand en goot hem uit in de pot. En natuurlijk, het zand vulde alles verder op. En weer vroeg hij of de pot nu vol was. En weer zeiden de studenten: ”Ja, nu is de pot echt vol.”

Daarop nam de professor twee glazen water van de tafel en goot ze leeg in de pot. En het water vulde de ruimte tussen de zandkorrels.

Wat doet er écht toe voor jou?

De grote waarheid die in dit experiment schuilt: als je niet eerst de grote keien in de pot doet, maar begint met het water en het zand, dan krijg je de grote keien er achteraf nooit meer in.

Deze pot is een metafoor voor jouw leven: de keien zijn de dingen die jij echt belangrijk vindt: je familie, je partner, je kinderen, je gezondheid – en andere dingen die, als al het andere in je leven verloren is en alleen zíj overblijven, je leven toch zullen vervullen. De kiezelstenen zijn de andere dingen die er toe doen. Zoals je werk, je huis, je auto.

Het zand is al het andere. Als je eerst het zand in de pot doet, is er geen ruimte voor de kiezels en de grote keien. Hetzelfde geldt voor je leven. Als je al je tijd en energie besteedt aan de kleine dingen, zul je geen tijd meer hebben voor de dingen die voor jou belangrijk zijn.

Deze metafoor wordt gebruikt om mensen te helpen om te focussen op de belangrijke doelen in hun leven en werk. Om daarmee uit de waan van de dag te stappen waarin alle verwachtingen van buiten op je af komen en zélf weer grip te krijgen.

Eerst de grote keien in de pot

En jij? Als het gaat over jouw werk, of over jouw leven: Heb jij voor jezelf het antwoord op de vraag: “Wat zijn mijn grote keien?” En als je dat antwoord hebt, klopt dat dan ook met de manier waarop je leeft, en hoeveel tijd je daar aan besteedt?

 

1   Ga eens aan de slag met de volgende vragen:

  • Wat zijn jouw grote keien? Waaruit bestaat dit? Partner? Kinderen? Werk? Ouders?
  • Wat zijn jouw kiezelstenen? Waaruit bestaat dit?
  • Wat is jouw zand? Waaruit bestaat dit?
  • Wat is jouw water? Waaruit bestaat dit?

2  Klopt het met de manier waarop je leeft en hoeveel tijd je daar aan besteedt?

3  Als je kijkt naar jou manier van leven en de tijd die je aan de diverse zaken besteedt, klopt dit dan voor jou?

  • Huidige % voor ‘mijn grote keien’ versus gewenste % hiervoor.
  • Huidige % voor ‘mijn kielstenen’ versus gewenste % hiervoor.
  • Huidige % voor ‘mijn zand’ versus gewenste % hiervoor.
  • Huidige % voor ‘mijn water’ versus gewenste % hiervoor.

4  Wat ga jij concreet doen om van de huidige verdeling naar de gewenste verdeling te komen?

Maak dit zo concreet mogelijk in de vorm van kleine actiepunten, dus niet ‘ik ga minder werken’, maar concreet bijvoorbeeld:
‘ik ga elke week kijken bij de hockeywedstrijd van mijn zoon’
‘ik ga 1 x per maand uit eten met mijn vrouw’
‘ik werk niet meer na 20.00 uur s’ avonds’ enzovoort