Privacyverklaring

Over ons

Reflexion (Werk Weer Leuk is een merknaam van Reflexion)
Schubertweg 2, 3906 BE Veenendaal, (06) 14 38 47 90

Websites:
www.reflexionadvies.nl
www.werkweerleuk.nl

Emails:
a.kersten@reflexionadvies.nl
info@werkweerleuk.nl

KvK – nummer: 30.16.84.38
BTW – nummer: NL 1867.02.279.B.01

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

• Gegevens over geslacht, organisatienaam, voornaam, achternaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres als je je ergens voor inschrijft of informatie aanvraagt.
• Video als je meewerkt aan een video testimonial.
• Teksten als je meewerkt aan een geschreven testimonial.
• Foto’s alleen met jouw toestemming.
• IP – adressen worden automatisch verzameld in de log van onze websites.
• Statistische gegevens over het gebruik van onze websites via Google Analytics.
• Statistische bezoekersgegevens via sociale media, zoals Twitter, Facebook en Linkedin.

Welke bijzondere persoonsgegevens wij verzamelen

• Wij kennen alleen de gegevens uit jouw TMA rapportage als je je hebt aangemeld via de TMA portal van Reinaerde.
• Wij kennen alleen jouw persoonlijke verhaal als  je een (business)coachtraject bij ons hebt afgenomen.
Beroepsmatig hebben wij hiervoor een geheimhoudingsplicht. Deze zaken worden dus onder geen enkel beding gedeeld met derden.

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

• Het kunnen bieden van TMA analyses, (business)coachtrajecten en online programma’s.
• Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier.
• Het registreren voor een (eventuele) nieuwsbrief.
• Het aanmaken van een account in de TMA-portal van Reinaerde.
• Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website.
• Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving
Uitoefenen.
• Het vorderen van nakoming van een overeenkomst.

Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende gronden.:

• Noodzaak voor uitvoering overeenkomst.
• Wettelijke plicht (bewaartermijnen boekhouding).
• Toestemming.

Wat er gebeurt als je persoonsgegevens niet wilt delen

Als je je persoonsgegevens niet wilt delen, dan is het niet mogelijk om bij ons een TMA analyse of (business) coachtraject te laten uitvoeren of een online programma te volgen. Verder kun je dan onze nieuwsbrieven, mails en tips niet ontvangen.

Gegevens die online worden gepubliceerd

• Namen en logo’s van de organisaties waar onze cliënten waar wij TMA-analyses en (business) coachtrajecten voor uitvoeren, werkzaam zijn.
• Alleen als je toestemming geeft om je persoonlijke evaluatie van je TMA analyse, (business) coachtraject, deelname aan een online programma te publiceren op onze websites en in onze nieuwsbrieven, dan doen we dat met je voornaam, de organisatie waar je voor werkt en je functie. Dat betekent dat je voornaam, organisatie en functie ook kunnen verschijnen in zoekmachineresultaten.

Cookies

Wat zijn cookies?  Cookies zijn kleine tekstbestandjes op onze websites die verschillende functies hebben. Wij gebruiken:
• Functionele cookies om de website goed te laten functioneren.
• Analytische cookies om website bezoeken te kunnen meten, dus anonieme statistieken.
• Social media cookies zodat we weten hoeveel website bezoek we krijgen vanuit welke sociale media.
• Tracking cookies waarmee advertenties kunnen worden afgestemd met het type website
bezoekers. Zo gebruiken wij Facebook pixels.

Je kunt cookies ook verwijderen van jouw  eigen website. Gebruik daarvoor deze handleiding: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Statistieken

Onze websites houden via Google Analytics statistieken bij van:
• Aantallen bezoekers per maand en per jaar.
• Bronnen waarmee bezoekers ons hebben gevonden, zoals andere websites, sociale media
of organisch bereik.
• Hoe vaak de websites zijn bekeken.
• Hoe lang de websites zijn bekeken.
• Bounce percentages.

Nieuwsbrief

Onder het label ‘Werk Weer Leuk’ stuurt Reflexion sinds augustus 2018 nieuwsbrieven aan klanten, relaties en potentiële klanten (prospects). Dit gebeurt alleen als de betreffende personen zich hiervoor hebben ingeschreven. Uitschrijven kan op ieder moment via de link onderaan de nieuwsbrieven of in een reply per mail.  Bij uitschrijven via de link gebeurt dit automatisch via ons systeem Auto respond. Bij uitschrijven via  een reply zorgen wij dat dit in ieder geval binnen twee dagen gebeurt.

Delen met derden

Persoonsgegevens van TMA- en coachcliënten en deelnemers van online programma’s  worden uitsluitend gedeeld met:
• Onze accountant (facturen in de boekhouding).
• Onze hosting provider voor zover het om (cijfermatige) logs van websites en leeromgeving gaat, evenals IP adressen.
Zij mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken.

Gegevens buiten Europa

Voorzover nodig wordt gebruik gemaakt van providers van buiten Europa. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aan Google. Zij beschikken over een EU – US Privacy Shield.

Bewaartermijnen

Onze bewaartermijnen zijn:
De wettelijk verplichte termijn van 7 jaar voor zaken die samenhangen met onze boekhouding: identificatiegegevens, financiële bijzonderheden en alle contractuele gegevens met betrekking tot het volgen van TMA-trajecten, (business)coachtrajecten en online programma’s.
Als je in verband met een TMA analyse of coachtraject je CV aan ons hebt gestuurd, dan bewaren we die niet langer dan 1 jaar.

Beveiliging

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen:
• SSL certificaten op al onze websites.
• Onze software leveranciers hebben allen een EU- US Privacy Shield.
• Onze software leveranciers hebben een privacy statement.

Rechten

Rechten van ons klanten en relaties ten opzichte van Reflexion als verwerkingsverantwoordelijke:
• Recht op inzage.
• Recht op rectificatie.
• Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden). Dit is niet helemaal mogelijk na afname van onze diensten . Voor boekhoudgegevens hebben wij op grond van fiscale wetgeving een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
• Recht op beperking van verwerking.
• Rectificatie, wissing en beperking worden ook doorgegeven naar onze verwerkers.
• Recht op dataportabiliteit.
• Het recht van verzet tegen geautomatiseerde beslissingen.
• Recht om toestemming te allen tijde in te trekken.

Je kunt deze rechten uitoefenen door kenbaar te maken wat je wilt via een mail naar
a.kersten@reflexionadvies.nl

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over jouw
gegevensverwerking. Maar graag horen wij jouw klacht als eerste, zodat we samen jouw klacht kunnen oplossen.

Wijzigingen

Wij hebben het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. We raden je daarom aan Om deze regelmatig te raadplegen. Inhoudelijke wijzigingen zullen wij vermelden via persoonlijke mails en onze nieuwsbrief.